რატომ დაბლოკა Cint-მა ჩემი ანგარიში? შეგიძლიათ, ბლოკი ახსნათ?

TGM-ს ამ ინფორმაციაზე წვდომა არ აქვს. დაეკონტაქტე Cint-ს შემდეგ ბმულზე დაწკაპუნებით, რათა პრობლემა გადაჭრა:

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.