უნდა გადავიხადო, ვიყიდო ან გამოვწერო რამე?

არა. TGM Research მხოლოდ საზოგადოებრივი აზრის კანონიერ გამოკითხვას ახდენს. არ მოგიწევს რამის ყიდვა ან გამოწერა. სერვისები, რომლებსაც გთავაზობთ, სრულიად უფასოა. ფულის გადახდას არაფერში გთხოვთ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.