რა არის PayPal?

PayPal საგადასახადო სერვისის მომწოდებელი კომპანიაა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია თანხის უსაფრთხოდ გაგზავნა და მიღება. სერვისი მოსახერხებელი და იაფია და ელფოსტის მისამართს იყენებს. რეგისტრაცია შეგიძლია აქ: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.