გადახდის სხვა გზები არსებობს?

გადახდის გზები დამოკიდებულია ქვეყანაზე და მის სამთავრობო პოლიტიკაზე ონლაინ გადახდების შესახებ. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს შეზღუდვები PayPal-ზე, ამიტომ ჩვენ გთავაზობთ ალტერნატივებს, როგორიცაა GCodes-ის ან Amazon-ის სასაჩუქრე ბარათები.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.