გამოკითხვაში მონაწილეობა მივიღე, მაგრამ არანაირი ჯილდო არ მიმიღია

ამას ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს:

• კლიენტის მიერ პროექტის გაუქმება

• საეჭვო ქმედების დაფიქსირება

• შესაძლოა, ეს გამოკითხვა კვლევის სხვა პანელზე უკვე შეავსე. სისტემა ამოიცნობს ამას და უარყოფს. ყოველი გამოკითხვის შევსება შეიძლება მხოლოდ ერთხელ, მიუხედავად იმისა, რომელ პანელზეა ის.

• შესაძლოა, ბრაუზერის ძველი cache-ფაილები ანელებდეს ბალანსის განახლებას მომხმარებლის პროფილზე. გაწმინდე cache-ფაილები და შეამოწმე ბალანსი „ჯილდოების“ გვერდზე გადასვლით.

თუ ტექნიკური პრობლემა მოხდა და გამოკითხვის შემდეგ შეცდომის გვერდი გამოჩნდა, გამოგვიგზავნე შეცდომის სურათი და გამოკითხვის ნომერი.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.