რა არის ქულები?

ჩვენ ვიყენებთ ქულების სისტემას შენი შემოსავლებისთვის თვალის სადევნებლად და ეფექტურად სამართავად.

ამჟამად ქულები გროვდება:

• რეფერალის ბმულის გაგზავნით მეგობრებისა და ოჯახის წევრებისთვის (პარტნიორული პროგრამა)

• პროფილის შევსებით

• იმ შემთხვევაში, თუ გამოკითხვისთვის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებ (თუ პროექტი დაიხურა, სამიზნე ჯგუფში არ ხარ, ან ადგილები შევსებულია)

მომავალში ვგეგმავთ გამოკითხვების შექმნას, რომლების შევსებისასაც ქულებს დააგროვებ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.