Otrzymałem zaproszenie do ankiety, ale link nie działa.

Większość ankiet przesyłanych przez klientów, ma mały cel, w związki z czym ankiety są bardzo szybko realizowane i zamykane. Żeby wziąć udział w ankiecie, należy kliknąć link najszybciej jak to jest możliwe.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.