როგორ გადამიხდიან ჩემი კვლევისთვის?

ყოველ შევსებულ გამოკითხვაში მიიღებ ჯილდოს, რომელიც პანელში შენს ბალანსს დაემატება. მინიმალური ოდენობის დაგროვების შემდეგ, შეძლებ თანხის გატანას რომელიმე შემოთავაზებული გზით.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.