რა განსხვავებაა თანხის და ქულების ბალანსს შორის?

თანხის ბალანსს ფული ემატება გამოკითხვის დასრულების შემდეგ (ეს თანხა მოდის გარე კომპანიებისგან, რომლებიც ჩვენს პანელზე გამოკითხვებს ამატებენ).

ფულის გატანა შესაძლებელია PayPal-ის ანგარიშზე ან GCodes-ის ფორმით, მას შემდეგ, რაც მინიმალურ ოდენობას დააგროვებ.

მეორე, ქულებში დათვლილი ბალანსი, არის პირდაპირ TGM პანელისგან მიღებული ჯილდო.

ამჟამად, ქულები გროვდება:

  • პროფილის შევსებისას
  • იმ შემთხვევაში, თუ გამოკითხვის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებ (თუ პროექტი დაიხურა, სამიზნე ჯგუფში არ ხარ, ან ადგილები შევსებულია)
  • საკომისიოს სახით პარტნიორული პროგრამიდან

მალე შემოგთავაზებთ ქულების დასაგროვებელ გამოკითხვებს ახალი მომწოდებლებისგან.

ქულების გატანა შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც დააგროვებ „ჯილდოების“ სექციაში მითითებულ მინიმალურ ოდენობას.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.