ყველა გამოკითხვა უნდა შევავსო?

ძალიან გვიხარია, როცა ჩვენს მოწვევას იღებ და შენს შეხედულებებს გვიზიარებ! რა თქმა უნდა, შენი გადასაწყვეტია, შეავსებ თუ არა რომელიმე გამოკითხვას. მაგრამ გახსოვდეს - რაც უფრო მეტ გამოკითხვას შეავსებ, მით მეტ თანხას გამოიმუშავებ!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.