გამოკითხვის შევსება დავიწყე, მაგრამ დასრულება ვერ მოვახერხე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?

ამას რამდენიმე მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს, მათ შორის:

  1. გამოკითხვა უკვე დახურულია: გამოკითხვები კონკრეტული პერიოდით იხსნება. როგორც კი ეს დრო ამოიწურება, გამოკითხვის შევსებას ვეღარ შეძლებ. გირჩევთ, მოწვევის მიღებიდან რაც შეიძლება მალე დაიწყო მისი შევსება.
  2. შენი პროფილი არ არის სამიზნე ჯგუფში ან გაიცხრილა: ზოგჯერ შენი პროფილი არ შეესაბამება გამოკითხვის კრიტერიუმებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ გამოკითხვის სამიზნე ჯგუფში არ ხარ. გამოკითხვები, რომლებშიც „გაცხრილულია“ შეტყობინებას მიიღებ, სრულად შევსებულად არ მიიჩნევა და ამიტომ ჯილდო არ გაიცემა.
  3. ორმაგი მონაწილეობა: თუ უკვე შევსებული გაქვს გამოკითხვა (დაასრულე, ან შენი პროფილი გაიცხრილა) და ხელახლა ცდილობ შევსებას, კითხვარზე წვდომას ვერ მიიღებ
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.