რატომ არ ვიღებ მოწვევას გამოკითხვებზე? / რამდენად ხშირად მომივა შეტყობინება, რომ გამოკითხვაში მივიღო მონაწილეობა?

სამწუხაროდ, არ შეგვიძლია იმის განსაზღვრა, თუ რამდენ მოწვევას მიიღებ დღეში. ვერც იმას გეტყვით, როდის მიიღებ მათ, რადგან მოწვევები ავტომატურად იგზავნება, როდესაც შენი პროფილი ახალი გამოკითხვის მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მონაწილეები შემთხვევითობის პრინციპით ირჩევა. შესაძლებელია წინასწარი შერჩევაც, თუკი გამოკითხვის კრიტერიუმებში შედის ასაკი, გენდერი, ადგილმდებარეობა, ა.შ. შანსის გასაზრდელად, დარწმუნდი, რომ შენს პროფილში ყველა თემა შევსებულია. მომხმარებლებს, რომლებსაც სრულად აქვთ შევსებული პროფილი, პრიორიტეტი ენიჭებათ და მეტი შანსი აქვთ, გამოკითხვაზე მოწვევა მიიღონ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.