Ilu ankiet mogę się spodziewać miesięcznie?

Niestety nie ma możliwości aby określić dokładną liczbę ankiet, jak zostanie do Ciebie wysłana. Liczba przesłanych ankiet zależy od wielu czynników, jak uzupełnienie profilu, zapotrzebowania naszych partnerów czy zapotrzebowania na rynku.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.