როგორ მივიღებ ინფორმაციას ახალ გამოკითხვებზე?

ყოველ ჯერზე, როცა შენთვის ახალი გამოკითხვა გვექნება, ელფოსტაზე შეტყობინება მოგივა ამის შესახებ და შეგეძლება პირდაპირ გადახვიდე გამოკითხვის გვერდზე. იქვე ნახავ დეტალებს გამოკითხვის ხანგრძლივობისა და მისი დასრულებისას ჯილდოს რაოდენობის შესახებ. თუკი Push-შეტყობინებების სისტემას ჩართავ, მოწვევა ამოვარდება შენს ბრაუზერსა თუ მობილურშიც. შესაძლებელია, გამოკითხვაზე მოწვევა გამოგიგზავნოთ SMS-ითაც, შენ მიერ მითითებულ ნომერზე.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.