ელფოსტაზე მომივიდა შეტყობინება, რომ გამოკითხვა ხელმისაწვდომია, მაგრამ ვერ ვპოულობ.

სამწუხაროდ, ზოგჯერ კლიენტი ძალიან სწრაფად ხურავს გამოკითხვას. შესაძლოა, მონაწილეთა ლიმიტირებული რაოდენობა მანამდე შეივსოს, სანამ მონაწილეობას შეძლებ. ამიტომაა მნიშვნელოვანი, რომ მაქსიმალურად სწრაფად შეავსო გამოკითხვა.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.