რატომ ვერ ვავსებ გამოკითხვებს იმ ქვეყნის გარეთ, რომელსაც პანელი ეკუთვნის?

ყველა გამოკითხვა კონკრეტულ ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანებს მიემართება, ამიტომ, შეგროვებული თვალსაზრისების სანდოობის გასაზრდელად, თუკი გამოკითხვა სამიზნე ქვეყანაზე არაა გათვლილი, მისი შევსება შეუძლებელია.

თუ საზღვარგარეთ დიდხანს აპირებ დარჩენას, გირჩევთ, ამ ქვეყნისთვის განსაზღვრულ პანელზე დარეგისტრირდე.

დააწკაპუნე ბმულზე, რათა შესაბამის ქვეყანაზე გადახვიდე: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.