რატომ მივიღე „გაცხრილულია“? რა არის ეს?

გაცხრილვა ხდება მას შემდეგ, რაც დადგინდება, რომ კონკრეტული გამოკითხვა შენთვის არაა განკუთვნილი. ზოგიერთი გამოკითხვა მხოლოდ იმ მონაწილეებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც კონკრეტულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ.

ჩვენ ვადგენთ, აკმაყოფილებ თუ არა მოთხოვნებს ამ კითხვარების დასაწყისში მოცემული კითხვებით. თუ გამოკითხვის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებ, შენი პროფილი გაიცხრილება და ასეთ შეტყობინებას მიიღებ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.