რას ნიშნავს „კვოტა შევსებულია“?

თუ შეტყობინებას მიიღებ, რომ კვოტა შევსებულია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა ან რომელიმე კატეგორიის მიხედვით (მაგ. ასაკის) მონაწილეთა რაოდენობა შევსებულია. ამიტომ გირჩევთ, რომ მაქსიმალურად სწრაფად შეავსო გამოკითხვა.

გამოკითხვაზე დაწკაპუნების შემდეგ, თუ „კვოტა შევსებულია“ შეტყობინებას მიიღებ, ქულებს დააგროვებ.

TGM იმ რამდენიმე პანელს შორისაა, რომლებიც შევსებული კვოტის პირობებშიც გასცემენ ქულებს.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.