Dlaczego niektóre ankiety mogą być wypełniane tylko na komputerze lub smartfonie?

Niestety, nie mamy wpływu na ustawienia techniczne, ankiet przesłanych przez naszych partnerów. Z powodów technicznych ankiety mogą działać wyłącznie na jednym rodzaju urządzeń.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.