გამოკითხვის დასრულების შემდეგ შეცდომის გვერდი ამოაგდო და ბალანსზე არაფერი დამმატებია.

თუ გამოკითხვას TGM-ს ლოგო არ აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი გარე კომპანიას ეკუთვნის, რომელთანაც ვთანამშრომლობთ. დაუკავშირდი გამოკითხვაზე პასუხისმგებელ კომპანიას, რადგან ჩვენი პარტნიორების გამოკითხვებში არსებულ ტექნიკურ პრობლემებს ჩვენ ვერ მოვაგვარებთ.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.