A mund të ftoj miq / anëtarë të familjes / të tjerë të na bashkohen?

Patjetër që PO! Ne ju inkurajojmë të ftoni miqtë të na bashkohen! Programi ynë i anëtarësimit është një mundësi për t'ua rekomanduar TGM Panel kolegëve, miqve në Facebook, familjes dhe për t'i inkurajuar ata të marrin pjesë në anketa me pagesë.

Ju do të përfitoni përqindje shpërblimi nga të anketuarit e regjistruar nëpërmjet jush. Gjithçka që duhet të bëni është t'u siguroni atyre lidhjen unike të anëtarësimit, t'i inkurajoni ata të regjistrohen në TGM Panel dhe t'u përgjigjen ftesave për anketa. Miqtë tuaj do të jenë gjithashtu në gjendje t'ua rekomandojnë panelin tonë të tjerëve.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.