Anëtarësova një mik/pjesëtar të familjes, por nuk kam fituar asnjë pikë

Për të marrë pikët e premtuara, duhet të plotësohen kërkesat e mëposhtme:

  • Sigurohuni që i keni ftuar ata të bashkohen me TGM përmes linkut përkatës të ofruar nga ne.
  • Sigurohuni që shoku ose pjesëtari i familjes suaj të ketë përfunduar anketën e tij të parë.

Pasi të plotësohen kërkesat e lartpërmendura, pikët do t’ju shtohen automatikisht në llogari.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.