Pse faqja e regjistrimit të panelit nuk funksionon?

Sigurohuni që paneli ku dëshironi të regjistroheni i përket vendin ku ndodheni aktualisht. Regjistrimi nga jashtë shtetit për panelin e përzgjedhur është i bllokuar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.