A mund ta fshij llogarinë time?

Ndërkohë që shpresojmë se do të kënaqeni duke qenë anëtar i panelit tonë, ju themi se mund të çregjistroheni nga TGM Panel në çdo kohë. Hyni në llogarinë tuaj të panelit, shkoni te Settings dhe zgjidhni opsionin: Mbyll llogarinë. Kini parasysh se fshirja e të dhënave mund të zgjasë disa ditë. Gjatë kësaj kohe, ju mund të vazhdoni të merrni mesazhe nga ne që janë krijuar ose nisur përpara se të kërkoni mbylljen. Mbani mend - pasi llogaria juaj të jetë mbyllur, ajo nuk mund të rihapet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.