Si të rivendos/ndryshoj fjalëkalimin tim?

Nëse e keni harruar fjalëkalimin tuaj, mund ta rivendosni atë duke klikuar “Forgotten password” në faqen e hyrjes dhe më pas ndiqni udhëzimet. Nëse dëshironi të ndryshoni fjalëkalimin tuaj, mund ta bëni ose me metodën e lartpërmendur ose duke klikuar në ikonën e profilit në pjesën e sipërme djathtas të ekranit > Account settings > ndryshoni fjalëkalimin dhe më pas ndiqni udhëzimet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.