Si mund ta ndryshoj adresën time të emailit?

Ju mund të ndryshoni emailin tuaj duke klikuar në ikonën e profilit në pjesën e sipërme djathtas të ekranit > Account settings > ndryshoni emailin e më pas ndiqni udhëzimet.

Lutemi të vini re se pas ndryshimit të adresës tuaj të emailit, të gjitha pagesat do të bllokohen për 7 ditë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.