Si mund t'i ndryshoj përgjigjet në anketën e profilit tim?

Për arsye sigurie, ndryshimi i të dhënave në anketën e profilit është i mundur vetëm një herë në 2 javë.

Ju do të jeni në gjendje të bëni ndryshimet e dëshiruara 2 javë pas konfigurimit të llogarisë dhe plotësimit të të dhënave për herë të parë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.