Kam probleme me hyrjen në llogarinë time

Nëse merrni një mesazh ku thuhet “invalid credentials” ndërsa përpiqeni të hyni në llogari, kjo mund të nënkuptojë se emaili ose fjalëkalimi juaj janë të pasakta. Sigurohuni që të keni futur të dhënat e sakta dhe sigurohuni që CAP-i juaj të mos jetë i aktivizuar kur shkruani. Nëse keni harruar fjalëkalimin tuaj, ju lutemi të klikoni në “Forgotten password” dhe më pas ndiqni udhëzimet.

Për arsye sigurie, llogaria mund të bllokohet nëse jeni përpjekur të identifikoheni me fjalëkalim të gabuar disa herë, në këtë rast, ju duhet të na kontaktoni për mbështetje.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.