Pse nuk mund t'i ruaj të dhënat e profilit tim në panel?

Ky problem ka mundësi të lidhet me mbetjet e vjetra të shfletuesit. Ju lutemi të pastroni mbetjet e shfletuesit tuaj. Nëse ende nuk funksionon, pastroni gjithashtu cookie-t tuaja.

Mund të provoni gjithashtu të plotësoni profilin dhe të ruani të dhënat duke përdorur një shfletues tjetër në internet.

Klikoni më mëposhë për të parë se si mund t'i pastroni cookies dhe mbetjet:

Reset cookies on Android

Reset cookies on iOS

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.