Ku mund t'i shoh pikët / gjendjen e llogarisë time?

Lutemi të hyni në llogari për të parë pikët tuaja. Nëse jeni identifikuar, ju lutemi të klikoni në “Redeem Rewards” – dhe do të gjeni bilancin tuaj. Do të mund të transferoni pagesat, si dhe të kontrolloni historikun tuaj të shpërblimeve.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.