A duhet të paguaj, blej diçka apo të abonohem diku?

Jo. TGM Research kryen vetëm anketa legjitime të opinionit publik. Nuk do t'ju kërkohet të blini ose të abonoheni për asgjë. Shërbimet që ju ofrohen janë plotësisht pa pagesë. Ne kurrë nuk do t'ju kërkojmë para në asnjë mënyrë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.