Çfarë është Paypal?

PayPal është një ofrues i shërbimeve të pagesave. Paypal i lejon cilindo të dërgojë e marrë para në mënyrë të sigurt, të përshtatshme dhe me kosto të ulët, duke përdorur një adresë emaili. Ju mund të regjistroheni këtu: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.