Pse nuk i kam marrë ende paratë e mia?

Duhen afërsisht 10 ditë pune për të marrë paratë tuaja kur bëni transfertën tuaj të parë dhe nga 4 deri në 6 ditë për çdo transfertë të ardhshme që do të kryeni. Pagesa e parë zgjat më shumë për arsye sigurie.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.