Çfarë është "GCodes"?

Kuponët e shpërblimit GCodes janë karta virtuale dhuratash që mund të blihen për një sërë produktesh ose shërbimesh. Në varësi të vendit në të cilin jetoni, ju mund ta përdorni kuponin për çdo gjë, nga revistat, rimbushjet e celularëve e deri tek udhëtimet (vizitoni GCodes FAQ page për të mësuar më shumë).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.