Kam marrë pjesë në një anketë por nuk kam marrë asnjë shpërblim

Kjo mund të ketë ndodhur për shumë arsye:

• Klienti mund të ketë anulluar projektin

• Zbulimi i aktiviteteve të dyshimta

• Mund ta keni përfunduar atë anketë në një panel tjetër kërkimor,

prandaj, sistemi automatikisht do ta zbulojë atë dhe do ta refuzojë. Çdo anketë mund të plotësohet vetëm një herë, pavarësisht nga paneli.

• Ndodh që mbetje të vjetra të shfletuesit të ngadalësojnë përditësimin e bilancit në profilin e përdoruesit. Ju lutemi të pastroni mbetjet dhe kontrolloni bilancin duke shkuar te skeda "Rewards".

Nëse ka ndodhur një problem teknik dhe pas anketës është shfaqur një tabelë gabimi, ju lutemi të na dërgoni pamjet e mesazhit të gabimit në ekran si dhe numrin e anketës.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.