Çfarë janë pikët?

Ne përdorim një sistem pikësh për të na ndihmuar të gjurmojmë fitimet tuaja dhe t'i menaxhojmë ato në mënyrë efikase.

Pikët llogariten aktualisht për:

• Anëtarësimin e miqve dhe pjesëtarëve të familjes (program anëtarësimi)

• Plotësimin e profilit.

• Kur nuk kualifikoheni për një anketë (projekti mbyllet, nuk jeni pjesë e audiencës së synuar ose kur kuota është e plotë)

Në të ardhmen, ne synojmë të prezantojmë anketa të shpërblyera me anë të pikëve.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.