Jam regjistruar në TGM me një adresë emaili të ndryshme nga ajo që kam përdorur për t'u regjistruar në PayPal, çfarë duhet të bëj?

Nëse tashmë keni një llogari PayPal, mund t'i shtoni asaj adresën e emailit që përdorni në TGM Panel si një adresë të dytë emaili ose të zëvendësoni atë ekzistuese (për ta bërë këtë shkoni në settings e llogarisë PayPal - https://hop.tgm.link/paypal-new-email).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.