Sa do të jetë paga ime mujore?

Shuma që mund të fitoni varet nga sa shpesh merrni pjesë në anketat tona dhe kohëzgjatja e secilit prej tyre. Zakonisht, sa më i gjatë të jetë hulumtimi, aq më e lartë është pagesa. Detajet e sakta të shpërblimit për çdo anketë do t’ju jepen në emailin e ftesës për atë hulumtim. Për të maksimizuar fitimet, ju lutemi kompletoni profilin tuaj demografik, përditësojeni dhe kontrolloni emailet tuaja.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.