Si do të paguhem për hulumtimin tim?

Për çdo anketë të përfunduar, një shpërblim do t'i shtohet bilancit tuaj në Panel. Pasi të keni arritur shumën minimale, do të keni mundësi të tërhiqni fondet e grumbulluara përmes mjeteve në dispozicion.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.