Czym jest Panel TGM?

TGM Panel Polska należy do globalnej firmy badań rynku – TGM Research FZE. TGM Panel w imieniu wiodących firm badawczych przeprowadza ankiety, które możesz wypełniać poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną. Tematyka ankiet jest bardzo różnorodna. Są to m.in.: produkty, marki, reklamy, a także rozmaite tematy ogólnospołeczne. Firmy badające rynek, takie jak duże przedsiębiorstwa, agencje, instytucje edukacyjne czy media, kontaktują się z nami w celu zebrania informacji oraz poznania opinii uczestników naszego panelu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.