A duhet të marr pjesë në çdo anketë?

Ne lumturohemi kur ju pranoni ftesat tona dhe ndani mendimin tuaj me ne! Natyrisht, ju takon juve të vendosni për çdo anketë, nëse dëshironi të merrni pjesë në të apo jo. Por, mbani mend - në sa më shumë anketa të merrni pjesë aq më shumë para do të fitoni!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.