Pse nuk marr ndonjë anketë? / Sa shpesh do të më kërkohet të bëj anketa?

Për fat të keq, ne nuk jemi në gjendje të përcaktojmë se sa ftesa do të merrni në ditë. Ne nuk mund t'ju tregojmë as se kur do t'i merrni ato, pasi anketat dërgohen automatikisht kur profili juaj përputhet me kërkesat e anketës. Pjesëmarrësit zgjidhen në mënyrë të rastësishme dhe mund të ketë një para-përzgjedhje në varësi të kritereve si mosha, gjinia, vendndodhja etj. Për të rritur mundësitë, sigurohuni që të gjitha të dhënat në profilin tuaj të jenë të plotësuara. Anëtarët me profile të plota kanë përparësi dhe kanë më shumë shanse për të marrë ftesë për anketë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.