Si vihem në dijeni për anketat e reja?

Sa herë që kemi një anketë të re për të plotësuar, do të merrni një email që do t'ju lajmërojë dhe do të keni mundësi të filloni anketimin direkt nga emaili. Do të gjeni detaje të shpërblimit përkatës për çdo anketë si dhe kohëzgjatjen e anketës. Nëse abonoheni në sistemin tonë të mesazheve nxitëse, mund të merrni ftesa në shfletuesin ose celularin tuaj. Ne mund t'ju dërgojmë një SMS gjithashtu në numrin që keni dhënë, me një ftesë për anketën.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.