Pse nuk mund të plotësoj anketat jashtë shtetit për të cilin është caktuar paneli?

Të gjitha anketat u drejtohen njerëzve që jetojnë në një vend të caktuar, prandaj, për të siguruar besueshmërinë e mendimeve të mbledhura, nuk është e mundur të plotësohen anketa që nuk i përkasin vendit të përzgjedhur.

Nëse po planifikoni të qëndroni jashtë vendit për një kohë të gjatë, ju sugjerojmë të regjistroheni në panelin kushtuar atij vendi.

Klikoni në këtë link për t'u përzgjedhur vendin e duhur: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.