Pse mu ofrua një anketë në një gjuhë të ndryshme nga ajo për të cilën u regjistrova?

Fatkeqësisht, ne nuk kemi ndikim në gjuhën e anketës. Ndonjëherë ju mund të merrni ftesa për anketa që janë në gjuhë të ndryshme dhe kur kjo të ndodhë, thjesht shpërfillini ato dhe përpiquni t'i përgjigjeni një ankete tjetër.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.