Çfarë do të thotë “kuota e plotë”?

Nëse informoheni se kuota është e plotë, do të thotë se numri maksimal i pjesëmarrësve ose një kategoria e pjesëmarrësve sipas një kriteri, si psh. mosha, është plotësuar. Prandaj, ne ju inkurajojmë t'i përgjigjeni një ftese për anketë sa më shpejt të jetë e mundur.

Do të fitoni gjithësesi disa pikë pasi të klikoni në një anketë dhe të merrni mesazhin “Kuota e plotë”.

TGM është një nga të paktët panele që do t’ju shpërblejë me pikë edhe pasi të keni marrë mesazhin "Kuota e plotë".

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.