Sa anketa parashikohet të marr në muaj?

Nuk jemi në gjendje të përcaktojmë se sa anketa do të merrni. Numri i anketave varet nga shumë kushte, si plotësimi i profilit, aktiviteti i partnerëve tanë dhe madhësia e hulumtimit të publikuar.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.