Pse nuk kam marrë ende ndonjë anketë?

Anketat dërgohen kur profili juaj në panel korrespondon me kualifikimin paraprak për një anketë të caktuar

Ju lutemi kontrolloni dosjen "Spam" në e-mailin tuaj, pasi shumë shpesh ftesat për anketa përfundojnë atje.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.