Pse marr anketa për të cilat nuk kualifikohem edhe nëse kam një profil të plotësuar?

Disa anketa depërtojnë në informacionin e profilit tuaj vetëm pasi ti keni hapur ato. Këto ftesa dërgohen sepse partnerët tanë nuk kanë qasje në të dhënat që gjenden në profilin tuaj.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.