Pas përfundimit të anketës, mu shfaq një gabim dhe nuk u shtua në bilancin tim.

Nëse anketa nuk ka logon e TGM, do të thotë se i përket kompanive të jashtme me të cilat ne po bashkëpunojmë. Ju lutemi të kontaktoni kompaninë përgjegjëse për anketën, pasi ne nuk kemi asnjë ndikim në gabimet e anketave që i përkasin partnerëve tanë.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.